Agen? ia de intalnire 59.,


Suspense: The 13th Sound / Always Room at the Top / Three Faces at Midnight

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale şi locale din regiunea Bucureşti-Ilfov din domeniul achiziţiilor publice, reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri. Galerie foto Proiectul iBuy Fostering the role of public authorities Agen?

Agen? ia de intalnire 59.

ia de intalnire 59. demanders of innovation through public procurementfinanţat din programul INTERREG EUROPE, îşi propune studierea unei provocări comune în teritoriile partenere, respectiv necesitatea de a promova și implementa în mod eficient programele de achiziții publice care stimulează inovaţia IPPcofinanțate din Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii. Aceste tipuri de programe sunt menite să determine progresul autorităților publice care acționează ca solicitanţi ai inovării, concept de bază în cadrul Strategiei Europa Partenerii implicați reprezintă teritorii care se află într-un stadiu incipient în implementarea programelor API și se confruntă cu provocări comune, în special datorate lipsei de experiență ca solicitanți ai inovării, teritorii care pot fi sprijinite prin cooperarea interregională pentru a genera sinergii și valoare adăugată comună.

În acest scop, iBuy urmărește dezvoltarea de modele inovatoare adecvate pentru mobilizarea beneficiarilor și a finanțatorilor interesați de mediul public și privat, lărgirea numărului și calității rezultatelor instrumentelor precum și a impactului politicilor acestora, având la baza "procesul de descoperire antreprenorială" direct legat de RIS3 şi promovează în Agen? ia de intalnire 59. timp o perspectivă europeană, asigurând durabilitatea și transferabilitatea rezultatelor obținute.

Agen? ia de intalnire 59.

Obiectivul proiectului are la bază Politica de Coeziune a UE, strategiile regionale de inovare pentru specializare inteligentă RIS3 şi strategiile teritoriale relevante pentru achiziţiile publice care stimulează inovaţia IPP. Colaborarea interteritorială este, prin urmare, un element-cheie pentru implementarea politiciilor, a strategiilor și a planurilor. Astfel, obiectivul general al proiectului iBuy este acela de a promova rolul autorităţilor publice ca solicitanţi ai inovării prin programe de achiziţii publice care stimulează inovaţia, ceea ce va duce la îmbunatatirea capacităţilor acestor autorităţi de a extinde eficienţa programelor precum şi a rezultatelor acestora.

Proiectul se desfaşoară în perioada

Agen? ia de intalnire 59.