Cautand Woman Montelimar.


O ramură a Mărului, cenuşiu de bătrîneţe, izbi în fereastra camerei unde maiorul Ţînefrîu îşi făcea bagajul.

Stîrni un zgomot atît de brusc şi de surprinzător, la fel ca un poştaş mînios într-o dimineaţă geroasă, încît maiorul îşi ridică privirea, dintr-o dată încruntată, iar Dina scăpă flaconul de argint ce-1 ţinea în mînă, şi Dorinda scoase un ţipăt ascuţit, ca o bufniţică. Maiorul se îndreptă spre fereastră şi trase de-o parte perdeaua. Printre ramurile Mărului, luna privea drept în odaie.

  • Eric Linklater - Vintul Din Luna
  • Прямо .
  • Intalnirea omului
  •  Если этот шифр станет общедоступным, - прошептала она, - криптография превратится в мертвую науку.

Chipul îi era palid şi rătăcit şi i se aninase de jur împrejur un rotocol de pîclă luminoasă. Nu-mi place deloc cum arată. Cînd e vînt pe lună, trebuie să fiţi foarte atente cum vă purtaţi.

Fiindcă, dacă-i un vînt rău şi vă purtaţi prost, are să vă sufle drept în inimă şi înseamnă că atunci vă veţi purta prost multă vreme. Aşa că sper că în seara asta o să vă purtaţi bine, de vreme ce eu am să fiu, cel puţin un an de aici înainte, foarte departe, într-o ţară străină — şi nu vreau să vă ştiu o pacoste Cautand Woman Montelimar. Mama, s-o hărţuiţi cu năzbîtiile voastre cît va fi singură.

Credeţi c-aţi putea să fiţi cuminţi dacă vă daţi într-adevăr osteneala? E greu să ştii cînd eşti cuminte şi cînd nu. Adesea vorbea el de bătaie, fiindcă dînsul, cînd fusese mic, mîncase cîte o bătaie în fiecare săptămînă şi gîndea că asta îi făcuse foarte bine.

Dar era prea milos ca să pună în aplicare această convingere. V-ar ajuta să mă ţineţi minte.

Tatăl lor arăta mîhnit şi se duse după două pistoale pe care voia să le pună în valiză, pentru că ţara unde se ducea era plină de oameni primejdioşi, iar el ştia că vor fi comploturi şi urzeli împotrivă-i. Ce-ar fi dacă am strînge toate vestoanele şi toţi pantalonii ca pe nişte cîrnaţi lungi, în loc să atîrne aşa pe umeraşe?

Încît luară trei costume obişnuite şi două de uniformă de pe agăţătoarele care le ţineau frumos de o parte a valizei şi le strînseră sul, ca pe nişte cîrnaţi. Apoi împinseră cîrnaţii în valiză şi-i călcară în picioare ca să-i mai turtească, şi după aceea puseră şase cămăşi albe la mijloc şi aşezară două perechi de cizme deasupra cămăşilor. Dar Dorinda asculta zgomotul pe care-l făcea Mărul, izbindu-şi de fereastră crengile mai lungi. Vîntul se înteţea şi creanga scotea un zgomot mînios şi unul urîcios cînd rămurelele zgîriau geamul: rrt, rrt, rrt, hîrş, hîrş, rrt.

Se duseră aşadar jos şi luară clopoţeii de argint, clopoţeii de bronz din China şi clopotul mare din camera de lecţii şi ieşiră cu ei în grădină. Mărul, de parcă şi-ar fi ieşit din fire, îşi scutura ramurile spre cer şi zgomotul ce-l făcea semăna cu al unei mulţimi mari care şuieră Cautand Woman Montelimar. şopteşte mînioasă. Dar de fapt nu era supărat, Cautand Woman Montelimar.

doar îşi juca jocul lui favorit cu vîntul ce se tot înteţea, iar cînd se apropiară Dina şi Dorinda, se potoli de tot şi le lăsă să se caţăre pînă în cele mai înalte ramuri ale sale.

Ele se pricepeau să se caţăre în pomi, aşa că legară clopoţeii de argint în ramurile cele mai de sus, clopoţeii chinezeşti de ramurile mijlocii şi clopotul mare din camera de lecţii, de cea mai joasă dintre crengi. De cum terminară şi coborîră jos, Mărul dete îndată un brînci ramurilor sale şi clopotele prinseră a suna. Din odaia unde-şi făcuse Tata bagajul, Dina şi Dorinda stăteau şi ascultau concertul.

Bim-bam, nu mai sta, că te spun la maică-ta! Două ori două, haimana!

Uploaded by

Nu mai sta, că te spun. Bim-bam, bum! Clac, tac, scrin de lac. Oho, ho! La Hong Kong cînd ajung?

Cautand Woman Montelimar.

Drumu-i lung! Ca să fure, ghici, ghici, ce? Ţiu, ţiu, ţiu! Vau, vau, vau! Eu c-un bici, plici, plici, plici! Îi luăm la goană prin urzici. Dar în clipa aceea intrară în odaie tatăl şi mama lor şi se putea vedea foarte bine că erau amîndoi speriaţi şi supăraţi.

Mama era înaltă şi frumoasă, dar se îngrijora din te miri ce.

Cautand Woman Montelimar.

Ea purta totdeauna la gît un şirag lung de mărgele. Uneori erau albe, caut baiat din răcari verzi şi alteori roşii, dar totdeauna se legănau de colo-colo cînd mergea, şi deseori, cînd se întorcea în grabă, mărgelele se zvîrleau în lături şi răsturnau cîte ceva de pe masă.

Despre Sodexo

De unde vine zgomotul ăsta îngrozitor? O, ce tare m-aţi speriat! A fost foarte, foarte nechibzuit din partea voastră să faceţi una ca asta! Sînteţi două fetiţe rele. Vin-aici, vin-aici! Ţiu, ţiu, ţiu, plici, plici, plici. Pomul nici nu s-a clintit cînd ne-am urcat noi în el. Ia uite-aicea! Nu mai pot să suport. Chiar aşa, chiar aşa!

Cautand Woman Montelimar.

Nici nu mai ştiu ce să spun. Cred că trebuie să vă dau la amîndouă cîte o bătaie zdravănă. Dina avea o înfăţişare posomorîtă, iar Dorinda arăta mînioasă.

Eric Linklater - Vintul Din Luna

Părinţii lor, gîndeau ele, erau cît se poate de nerecunoscători. Nu ştiuseră să preţuiască un ajutor însemnat în aranjarea bagajelor, nu se bucuraseră de minunatul concert din pom.

E vînt pe lună, şi, dacă e cumva un vînt rău, poate că le-a suflat în inimă. Dar trecu mult pînă ce Dina şi Dorinda să adoarmă, pentru Cautand Woman Montelimar., atunci cînd ridicară jaluzeaua, luna privi în odaie şi amîndurora li se păru că luna rîdea.

Aşa că, în loc să Cautand Woman Montelimar. pară rău de ce făcuseră, începură şi ele să rîdă.

Мидж как ни чем не бывало стояла в приемной возле двойной двери директорского кабинета и протягивала к нему руку ладонью вверх. - Ключ, Чед. Бринкерхофф покраснел до корней волос и повернулся к мониторам.

Dar dimineaţa, îndată după micul dejun, fură foarte mîhnite cînd tatăl lor le sărută de rămas bun, pentru că ştiau că el va lipsi vreme îndelungată. Toată ziua aceea rămaseră liniştite de tot şi nu le veni să facă Cautand Woman Montelimar., nici bune, nici rele. Cautand Woman Montelimar. Mama gîndea că se purtau foarte bine. Capitolul II Casa în care trăiau fetiţele se afla în împrejurimile unui tîrguşor numit Băgărici. La un capăt al tîr- guşorului era Pădurea Cucui, iar la celălalt capăt se găsea un domeniu mare, împrejmuit cu un zid înalt şi aparţinînd unui domn bogat, care avea o grădină zoologică a sa.

The Mureș County Council plays a special role in the cultural life of the region as we are running the most significant cultural institutions of the county. In the same time, we are partnering up with certain organizations for the implementation of cultural programs and projects, which are of regional or national importance. The Harmonia Cordis International Classical Guitar Festival is one of the projects we are supporting, as it is one of the oldest and most appreciated musical festival of the county, a project which delivers to Târgu Mureș the most recognized artists of the genre, and as a result attracts the connoisseur public to the town.

Numele lui era Sir Lanţcastru Lămîie. Era şi un Scuar în mijlocul tîrgului unde locuia doctorul, într-o casă mare. Îl chema doctorul Fosfor şi avea un ochi de sticlă. El da bolnavilor lui nişte flacoane cu doctorii, mai mari decît dădea oricare alt doctor de care auziseră ei, încît era foarte iubit.

De cealaltă parte a Scuarului se găsea o brutărie, o băcănie şi o măcelărie. Măcelarul era domnul Pielevacă, băcanul, domnul Mierosu, iar brutarul, domnul Fărîmă. Domnul Pielevacă era un omuleţ gras, cu o faţă roşie şi fără un fir de păr pe cap; domnul Mierosu era înalt şi slab, cu gît lung şi cu o faţă tristă; domnul Fărîmă avea un picior de lemn.

Toţi trei erau însuraţi cu nişte neveste cum nu se poate mai vorbăreţe. Domnul şi doamna Pielevacă erau Cautand Woman Montelimar. a Cautand Woman Montelimar. băieţi; domnul şi doamna Fărîmă aveau şi ei trei fete, pe cînd domnul şi doamna Mierosu rămăseseră fără copii. Un rîuleţ curgea către capătul dinspre nord al tîrguşorului şi cu faţa la un cot al apei se ridicau casa parohiei şi Cautand Woman Montelimar.

Cautand Woman Montelimar.

altă casă mare, care-i aparţinea domnului Justin Zbîrci, Judecător al Maiestăţii Sale — într-atîta de bucuros să judece, încît nu-şi Cautand Woman Montelimar.

peruca din cap nici cînd îşi lua gustarea de dimineaţă. Domnul Turlă, vicarul, care locuia în casa parohiei, era un om prietenos, căruia îi plăcea să audă oamenii cîntînd şi care-şi dăruia toţi banii săracilor.

Cautand Woman Montelimar.

Nevasta lui era mai chibzuită şi nu-i dădea să mănînce domnului Turlă nici cît să se sature. Tatăl ei fusese de asemenea preot, iar dîn- sa mai avea şapte surori, dintre care una era guvernanta fetiţelor Dina şi Dorinda Ţinefrîu.

13. harmonia cordis. Nemzetközi Gitárfesztivál augusztus Marosvásárhely. Szakmai beszámoló

O chema domnişoara Bătrăştie. Domnişoara Cautand Woman Montelimar. era convinsă că cel mai important lucru din lume este să cunoşti cît mai multe, şi în fiecare ceas al zilei ea îşi dădea cea mai mare silinţă ca să le facă pe Dina şi pe Dorinda să înveţe tot felul de lucruri, indiferent dacă erau folositoare sau nu.

Piperul, după cum sper că ştiţi, este un condiment. Există piper negru, piper alb şi piper roşu. Piperul era pe vremuri un monopol al regelui Portugaliei.